HACCP Poznań

HACCP to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Conrol Points). Obejmuje on wszelkie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz czystości higienicznej podczas produkcji i magazynowania żywności. Wdrożenie systemu HACCP to wymóg prawny narzucony przez Unię Europejską. Niesie on za sobą wiele korzyści. Pozwala klientom zyskać pewność, że zakład dołożył wszelkich starań dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, uwzględniając zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej. Ponadto wprowadzenie tego systemu pozwala ograniczyć koszty produkcji oraz zminimalizować wielkość strat (odpadu), poprzez stałe monitorowanie wskaźników produkcyjnych.

HACCP Poznań

Monitoring HACCP Poznań

Usługa ta ma na celu stałą ochronę produktu przed zanieczyszczeniami, poprzez regularne kontrole procesów i urządzeń produkcyjnych.

Firma ABEO PRO świadczy usługi wspomagające prawidłowe wdrożenie systemu HACCP a także wykonuje kompleksową obsługę podczas bieżącego monitoringu zagrożeń.

Zapraszamy do współpracy: Tel. 604 360 547