Wymogi jakościowe


CERTYFIKATY
Profesjonalizm oraz gwarancję bezpieczeństwa usług potwierdzają nasze certyfikaty:

...
...
...
...
...

STANDARDY JAKOŚCI:
HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Conrol Points)
IPM – zintegrowana ochrona przed szkodnikami (Integrated Pest Management)
GMP – Dobra Praktyka Wytwarzania (Good Manufacture Practice)
GHP – Dobra Praktyka Higieniczna (Good Hygiene Practice)
BRC/IFS
AiB