HACCP


HACCP to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Conrol Points). Obejmuje on wszelkie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz czystości higienicznej podczas produkcji i magazynowania żywności. Wdrożenie systemu HACCP to wymóg prawny narzucony przez Unię Europejską. Niesie on za sobą wiele korzyści. Pozwala klientom zyskać pewność, że zakład dołożył wszelkich starań dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, uwzględniając zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej. Ponadto wprowadzenie tego systemu pozwala ograniczyć koszty produkcji oraz zminimalizować wielkość strat (odpadu), poprzez stałe monitorowanie wskaźników produkcyjnych.

Monitoring HACCP – usługa ta ma na celu stałą ochronę produktu przed zanieczyszczeniami, poprzez regularne kontrole procesów i urządzeń produkcyjnych.

Firma ABEO PRO świadczy usługi wspomagające prawidłowe wdrożenie systemu HACCP a także wykonuje kompleksową obsługę podczas bieżącego monitoringu zagrożeń.

Zapraszamy do współpracy: Tel. 604-360-547