Deratyzacja


Gryzonie to szkodniki domowe, gospodarcze, magazynowe. Ich obecność prowadzi do zanieczyszczeń żywności, oraz strat w magazynowanych produktach. Dodatkowymi zagrożeniami jakie niosą ze sobą szczury i myszy są uszkodzenia instalacji, wyposażenia budynków, sprzętu itp. Gryzonie przenoszą bardzo groźne choroby, pasożyty oraz bakterie i patogeny. Wysoki potencjał rozrodczy szczurów powoduje, że działania deratyzacyjne należy podjąć po stwierdzeniu obecności choćby jednego osobnika. Jedna samica szczura wędrownego po 5 pokoleniach (czyli po 1 roku) może mieć ponad 2000 osobników potomnych. Dlatego im szybciej rozpoczęty proces tępienia populacji gryzoni tym lepiej.

Deratyzacja to złożony proces zwalczania gryzoni takich jak myszy, szczury, krety, nornice. Zwierzęta te są bardzo inteligentne i nieufne, dlatego walka z nimi na własną rękę może okazać się niezwykle trudna i kosztowna. Likwidacja powierzona wyspecjalizowanej firmie, daje pewność skutecznie wykonanego zabiegu. ABEO PRO stosuje efektywne i zróżnicowane metody deratyzacji w obiektach takich jak: budynki mieszkalne i ich piwnice, hotele, szpitale, przedszkola, magazyny, sklepy, oraz lokale użyteczności publicznej. Każdy zabieg poprzedzony jest dokładną inspekcją obiektu, sporządzeniem planu działania oraz wyboru odpowiednich metod zwalczania:

METODY FIZYCZNE to szeroki zakres czynności zabezpieczających przed przedostaniem się gryzoni do budynków lub pozbycia się ich, gdy w nim przebywają. W przypadku stwierdzenia obecności gryzoni, należy podjąć niezwłoczne działania w celu określenia gatunku, wielkości populacji. Niezwykle istotne jest dobór odpowiednich środków zależnych od charakterystyki obiektu i panujących w nim warunków. Do metod fizycznych zalicza się np. zabezpieczenia prewencyjne, wyłapywanie itp.

METODY CHEMICZNE obejmują szereg czynności związanych z wyłożeniem substancji biobójczych, które w odpowiednim odstępie czasu skutecznie eliminują populację gryzoni. Wszelkie działania z rodentycydami należy pozostawić wyspecjalizowanej firmie DDD jaką jest ABEO PRO.